Dienen en Delen vanuit Liefde voor Zijn vreugde.

‘Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad.’ – 1 Joh. 4:19