MISSIE

Wat is God’s missie die Hij in Amy’s hart heeft gelegd? Hoe krijgt Zijn visie concreet handen en voeten in de praktijk? Wat mag onze bijdrage zijn in God’s Visie voor deze wereld? Wat en waar is onze zoekende, dienende en delende rol in deze wereld? Hoe kunnen wij Jezus’ Liefde uitdragen en delen en mensen brengen naar het hart van God de Vader?

Dienen en delen in de liefdevolle zorg voor o.a. mensen met een beperking en hun families in Uganda. Mensen brengen naar het hart van God de Vader, door Jezus’ voorbeeld te volgen.

Concreet:

  • Werken met (families met) kinderen met een beperking.
  • Bewustwording creëren en voorlichting geven over handicaps.
  • Dienen binnen families van kwetsbare mensen. Naast hen staan. Er zijn. Zorg bieden waar mogelijk is. Hen ondersteunen en liefhebben.
  • Delen hoe God kijkt naar mensen met een beperking, vanuit Zijn liefdevolle Vaderhart.
  • Discipelschap als dagelijkse levensstijl. Christelijke waarden en normen uitdragen, in een gebroken maatschappij.
  • Delen van wat ik mag ontvangen van mijn Hemelse Vader.
  • Dienen zoals Jezus dat heeft gedaan en dagelijks in Zijn voetsporen treden, terwijl ik dagelijks vernieuwd wordt naar het beeld van mijn Schepper in afhankelijkheid van Hem.
  • En dit alles vanuit Liefde. ‘Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad.’ – 1 Joh. 4:19

Liefdevolle zorg. Liefdevolle begeleiding. Liefdevolle communicatie. Liefdevolle relatie opbouw. Liefdevolle voorlichting.

Door daden Jezus’ Liefde laten zien. ‘Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.’ – 1 Joh. 3:18

En liefde wordt meer als je het samen deelt.

Het Godsbeeld wat wij kennen, een Liefdevolle Vader, willen we graag uitdragen en uitdelen door vreugdevol en liefdevol te dienen, o.a. binnen de doelgroep van mensen met een beperking. En dat allemaal tot Eer en Glorie van Zijn Naam en tot Zijn vreugde.

DERRICK

Derrick heeft veel concurrentie gezien onder dominees, kerken en ministries. Daar wil hij verandering in brengen door Sports For Christ.

  • De heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een eenheid zijn. Doe je uiterste best om die eenheid te bewaren, door in vrede met elkaar te leven. – Efeze 4:3