Visie | Jezus Zoeken – Dienen – Delen, met Vreugde vanuit God’s Liefde voor Zijn Glorie!
Missie | Dienen en Delen in de Liefdevolle zorg voor kwetsbare mensen, en ze brengen naar het hart van de Vader, door Jezus.