www.special-joy.com

‘Een vreugdevolle bediening (zending) onder Speciale mensen met speciale behoeften (beperkingen), gefundeerd in de Liefde Zelf (God).’

Amy werkt met mensen met een beperking en hun families in Uganda onder de organisatie ‘Special Joy’. Ze werkt samen met diverse Ugandese organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking, ook wel ‘speciale mensen met special behoeften’ genoemd. Hiervoor zijn de volgende 4 punten een leidraad voor haar werk;

  • De Speciale Vreugde die God voor speciale mensen heeft. (De relatie vanuit God)
    Gods hart is vóór mensen met een beperking en Hij verheugt Zich over hen met blijdschap. Hij heeft hen intens lief. 
  • De Speciale Vreugde en acceptatie die speciale mensen mogen krijgen voor zichzelf, door de relatie met God en Jezus’ volbrachte werk. (De relatie met henzelf)
    Jezus is ook voor hen gestorven en opgestaan, en als ze dat geloven mogen ze zich verheugen in hun nieuwe identiteit als kinderen van God. 
  • De Speciale Vreugde die speciale mensen mogen delen in hun omgeving. (De relatie met hun naasten)
  • De Speciale Vreugde die speciale mensen toevoegen in de wereldwijde Kerk omdat ook zij deel zijn van het lichaam van Christus. (De relatie met de wereld)

In Special Needs Ministry (zending onder mensen met een beperking) weet Amy dat deze mensen zoveel vreugde hebben en kunnen geven, maar ook dat sommige mensen met een beperking het nog moeten vinden, evenals hun familieleden en omgeving waarin ze wonen. Deze speciale mensen hunkeren naar die Special Joy, kunnen die Special Joy uitdelen (in hun omgeving én wereldwijd) en onze Hemelse Vader heeft een Special Joy voor hen! (zie 4 punten)

Bijbelse ondersteuning:

In plaats van schande en smaad zul je een dubbele vergoeding ontvangen, je zult juichen over je lot: van het land zul je dubbel erven en eeuwige vreugde is je deel. – Jesaja 61:7

U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd. – Ps. 16:11

Hij heeft u, mens, bekend gemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. – Micha 6:8

De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich. … Zie, in die tijd ga Ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren. – Zef. 3:17+19

Die de geringe opricht uit het stof, de arme verheft uit het vuil, om hem te doen zitten bij edelen, bij de edelen van Zijn volk. – Psalm 113:7-8

En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. – 1 Korinthe 12:23